WISKUNDE

Eerste graad 

De leerstof wiskunde 1e graad is in 2 deelgebieden verdeeld: de getallenleer en de meetkunde. 
In de getallenleer bestuderen we, ongelooflijk ..., getallen: dit gaat van de natuurlijke getallen, over de gehele getallen, naar de rationale getallen (zeg maar de breuken). Het is de bedoeling om met die getallen bewerkingen uit te voeren en samen op zoek te gaan naar een aantal eigenschappen die daar uit volgen. Als dit allemaal goed verteerd is, proberen we dit ook even toe te passen op algebraïsche vormen (dit zijn vormen waarin o.a. letters voorkomen). 
Een bijkomende vaardigheid is het leren werken met een eenvoudige, wetenschappelijke rekenmachine (de TI 30 XB multiview). Zo wordt het hanteren van een grafische rekenmachine in de 2e graad een stukje eenvoudiger. 


In de meetkunde leggen we ons dan toe op punten, rechten, vlakke figuren (belangrijk daarin zijn de driehoeken),...  Als alles volgens plan verloopt proberen we dan het een en het ander te verschuiven, te draaien of te spiegelen. Ten slotte voegen we er nog een dimensie, nl. de diepte, aan toe . Sommige eigenschappen kunnen getoetst worden in de computerklas m.b.v. het programma Geogebra. 


Wij, de vakleerkrachten wiskunde en natuurlijk ook onze collega's van de andere vakken, proberen de overgang van de lagere school zo vlot mogelijk te doen verlopen.  Via allerlei studietips is het de bedoeling te komen tot het verwerken van grotere gehelen leerstof . Dit gebeurt stilletjes aan ... de Egyptische piramides zijn tenslotte ook niet op één dag gebouwd. Definities, dit zijn verklaringen van wiskundige begrippen, inprenten is "papegaaienwerk". Dit is nu eenmaal nodig om dan tot nieuwe wiskundige inzichten te komen. Wij noemen dit eigenschappen. Maar geen nood: de wiskundeleerkracht is altijd een steun en toeverlaat. 

Leerlingen van de 1ste graad nemen deel aan de Kangoeroewedstrijd. 
Na het 2e jaar, zal hij of zij iedere leerling zeker bijstaan bij het maken van een goede studiekeuze. Kiezen we nu een al of niet wiskundige richting ...? 

Tweede graad

 In tegenstelling tot de eerste graad, waar elke klasgroep hetzelfde aantal lesuren per week krijgt, kan men in de tweede graad zelf het aantal uren wiskunde kiezen. De leerlingen kunnen in de tweede graad voor een richting van 4 of 5 uren wiskunde per week kiezen. Zo krijgen de leerlingen van economie leerweg 2 (eco2) en wetenschappen 5 uren wiskunde; de leerlingen van economie leerweg 1 (eco1) 4 uren wiskunde. Het leerplan van de 5 uren wiskunde is theoretischer en gaat dieper in op de leerstof dan het leerplan voor de 4 uren. 

 
Vanaf het eerste leerjaar van de 2e graad maken de leerlingen kennis met een grafisch rekentoestel (TI-84 plus).  Naast die grafische rekenmachine leren de leerlingen ook verder werken met geogebra (een softwareprogramma voor algebra en ruimtemeetkunde). 
 
De leerlingen van de tweede graad nemen deel aan de Junior Wiskunde Olympiade(een wedstrijd waarbij de wiskundige kennis van de leerlingen getest wordt). 

  

Derde graad 

In de derde graad kiezen leerlingen voor een pakket van 3 (economie-moderne talen), 4 (moderne talen-wetenschappen), 6 (economie-wiskunde, wetenschappen-wiskunde en moderne talen -wiskunde) of 8 (wetenschappen-wiskunde) uren wiskunde per week. 

 
De leerlingen van de derde graad nemen ook deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade.