#sterkinwetenschappen

Een brede waaier
Op de Broederschool nemen de lessen
'wetenschappen' een belangrijk aandeel van de
vorming van de leerlingen in. In het eerste leerjaar
en tweede leerjaar maken de leerlingen kennis
met de basisbegrippen uit de natuur-
wetenschappen (biologie, chemie en fysica).
In het tweede jaar volgen de leerlingen allemaal de
basisoptie moderne talen en wetenschappen met daarin het luik b.o. wetenschappen (2 uren). Aan de hand van onder andere de vakken natuurwetenschappen, techniek (STEM) en de b.o. wetenschappen willen we onze leerlingen helpen zodat ze na het tweede jaar een goede keuze kunnen maken om al dan niet een wetenschappelijke richting te volgen.
Vanaf het derde jaar kunnen de leerlingen op deze school voor 'wetenschappen', 'economie' of 'moderne talen' kiezen. De leerlingen die voor wetenschappen kiezen krijgen vanaf het derde leerjaar twee uur biologie, twee uur chemie en twee uur fysica per week. In het pakket van de niet-wetenschappelijke richtingen wordt telkens één uur van elke wetenschap onderwezen. Het spreekt voor zich dat wie voor de studierichting 'wetenschappen' kiest interesse heeft voor wetenschappen, zelfstandig proeven kan uitvoeren en zelf de resultaten kan verwerken.
 
De wetenschappen biologie, fysica en chemie hebben elk hun eigenheid, maar hebben ook veel raakvlakken. Zo kunnen we bijvoorbeeld slootwater zowel chemisch als biologisch onderzoeken. Geluid kunnen we biologisch én fysisch bestuderen.
 
Ook tussen techniek en wetenschap zijn meerdere raakpunten aan te geven. Ze maken over en weer gebruik van elkaars bevindingen. Maar ze benaderen beide de werkelijkheid op een eigen manier: daar waar de wetenschappen gericht zijn op het begrijpend verklaren van de fysische werkelijkheid, is techniek gericht op het beheersen van die werkelijkheid, ten dienste van de mens. Wie enerzijds eenvoudige natuurkundige feitenkennis wil verwerven, zal kennismaken met de technologie, erover reflecteren en leren planmatig werken. We leren de leerlingen ontwerpen, realiseren, controleren, herstellen, installeren, gebruiken en evalueren; en we gaan nog verder met waarnemen, verklaren, definiëren, beschrijven, veralgemenen en besluiten.
 
Technici maken de wereld zoals hij nooit was... Wetenschappers bestuderen de wereld zoals hij is...
 
Tijdens excursies leren de leerlingen onder andere de verschilpunten, maar ook de raakvlakken van deze vakken kennen.
190525_328.jpg
41530621_1195750977242140_44393303380485
WET.jpg