Welkom vanwege de directie

Welkom op onze school, die een broederschool is en dus deel uitmaakt van het scholennetwerk van het VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief v.z.w.). Wij onderschrijven de Lasalliaanse opvoedingsvisie. Dat betekent dat wij onze christelijke inspiratiebron, de leerlinggerichtheid, het kansen geven, een open kijk en participatie  vanuit verschillende invalshoeken, als pijlers voor ons werk zien. Je leest er meer over onder ‘visie’.
We willen in de eerste plaats een dynamische school zijn. Onze school biedt eigentijds onderwijs, we maken gebruik van actuele leermiddelen en dragen zorg voor de uitbouw van een professionele leergemeenschap. We gaan de uitdaging aan om onze leerlingen voor te bereiden op de wereld waarin zij morgen kunnen functioneren als gelukkige volwassen mensen. Mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, die keuzes kunnen maken, goede keuzes voor zichzelf. Jonge mensen die weten welke waarden en normen belangrijk zijn in hun leven en het leven van hun medemens.
Iedereen in onze school moet zich goed kunnen voelen. Dat welbevinden is immers het uitgangspunt, een basisvoorwaarde om te kunnen functioneren in de school. Zowel op het niveau van de leerlingen als op het niveau van de leerkrachten, de ouders en de andere participanten, vinden we dit een belangrijke indicator die het schoolleven mee bepaalt. De open en warme sfeer, de ongedwongen omgangsvormen en zoveel verrijkende initiatieven moeten het welbevinden van iedereen ten goede komen.
Leerlingen met leerproblemen of leervoorsprong worden bijzonder begeleid. We beogen de optimale ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van elke leerling.

We hopen van harte dat ook jij je welkom zal voelen op onze school!
 
Lisa De Ruyck
Vincent Claerhoudt