#sterkinwiskunde

 

Wiskunde is volop aanwezig in ons dagelijks leven. Het is nodig in onze economie, in elk computergame, bij wetenschappelijke onderzoeken, zelfs in de psychologie worden wiskundige modellen gebruikt. Wij vinden het daarom belangrijk om onze leerlingen de nodige wiskundige vaardigheden mee te geven zodat ze op een doordachte manier een studiekeuze kunnen maken na zes jaar middelbaar onderwijs.

In de eerste graad leren we werken met getallen, want getallen zijn overal. We leren hoe we op een correcte manier met de natuurlijke getallen, de gehele getallen en de rationale getallen kunnen rekenen. Samen gaan we op zoek naar eigenschappen die ons kunnen helpen om eenvoudiger te rekenen. Als we dit goed onder de knie hebben, passen we de rekenregels en eigenschappen toe bij eenvoudige algebraïsche vormen (vormen waarbij ook letters voorkomen). Ook het oplossen van vraagstukken wordt met de nodige aandacht doorgenomen. Het werken met een eenvoudige, wetenschappelijke rekenmachine (TI 30XB multiview) en de basisvaardigheden in de programma’s GeoGebra (een softwareprogramma voor algebra, statistiek en ruimtemeetkunde) en Excel staan op ons programma. Via de lessen data en onzekerheid leren we de basis aan voor de lessen statistiek in de hogere jaren. In meetkunde en metend rekenen leggen we ons toe op punten, rechten, vlakke figuren (met de nadruk op driehoeken en vierhoeken)... 

In het tweede jaar leren we vlakke figuren verschuiven, draaien en/of spiegelen. In de lessen ruimtemeetkunde bekijken we figuren in perspectief en bepalen we er de inhoud van. GeoGebra ondersteunt de lessen meetkunde zodat de leerlingen hun inzichten op deze manier leren verwerken. Leerlingen van de eerste graad nemen jaarlijks deel aan de Kangoeroewedstrijd (een reken-, denk- en puzzelwedstrijd).

Met de stevige fundamenten van de wiskunde die we in de eerste graad opbouwden kunnen we verder in de hogere graden.

In tegenstelling tot de eerste graad, waar elke klasgroep hetzelfde aantal lesuren per week krijgt, is het aantal uren wiskunde in de tweede graad afhankelijk van de gekozen studierichting. Zo krijgen de leerlingen van economische wetenschappen en natuurwetenschappen 6 uren wiskunde, de leerlingen van moderne talen krijgen 4 uren wiskunde. Het leerplan van de 6 uren wiskunde is theoretischer en abstracter en gaat dieper in op de leerstof dan het leerplan voor de 4 uren.


Vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad maken de leerlingen kennis met een grafisch rekentoestel (TI-84 plus).  Naast die grafische rekenmachine leren de leerlingen ook verder werken met GeoGebra.
De leerlingen van de tweede graad uit de richtingen met 6 uur wiskunde, nemen deel aan de Junior Wiskunde Olympiade (een wedstrijd waarbij de wiskundige kennis van de leerlingen getest wordt).

In de huidige structuur krijgen leerlingen in de derde graad een pakket van 3, 4, 6 of 8 uren wiskunde per week, afhankelijk van de gekozen studierichting.
De leerlingen van de derde graad met een pakket wiskunde van 6 of 8 uren wiskunde nemen jaarlijks deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade. 

WIS.jpg